Publicacions

La Fundació Nexe i la Universitat Politècnica de València volem donar la máxima difusió posible a les investigacions que tinguen com a objecte l’economia valenciana. Així, tots els treballs acceptats apareixeran en les actes del workshop amb un DOI i ISBN, i s’indexaran a les principals bases de dades bibliogràfiques internacionals

Els millors treballs seran inclosos en una edició especial de la revista Intangible Capital, journal indexat a la prestigiosa base de dades Scopus.

Totes les comunicacions seran incloses en el llibre d’actes del workshop, que serà publicat per l’Editorial de la UPV.