Crida a comunicacions

La Fundació Nexe i la Universitat Politècnica de València tenen el plaer d’anunciar el Primer Workshop d’Economia Valenciana (EconVal’16) dedicat a l’estudi de la realitat i les oportunitats de l’economia valenciana. Aquest workshop pretén aportar un enfocament territorial a l’estudi dels problemes econòmics i empresarials contemporanis, és a dir, el seu objectiu és arrelar els debats econòmics globals als agents que operen en el nostre territori. En conseqüència, aquest workshop és un excel·lent fòrum per a investigadors i professionals que busquen intercanviar idees, experiències,  opinions i resultats d’investigació relatius a qualsevol aspecte de l’economia i l’empresa valenciana.

El Primer Workshop d’Economia Valenciana (EconVal’16) se celebrarà els dies 4 i 5 de novembre de 2016 a la Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat Politècnica de València (UPV) i a la Facultat d’Economia de la Universitat de València (UVEG).

Temes d’interès

El comitè científic encoratja a presentar comunicacions que posen en valor troballes empíriques d’interès per als professionals de l’economia i l’empresa valencianes. Els temes d’interès inclouen, però no es limiten a, les següents temàtiques:

 • Pimes i empresa familiar.
 • Finançament autonòmic i local.
 • Tributació autonòmica i local.
 • Mobilitat, transport i infraestructures
 • Ordenació del territori, urbanisme i vivenda.
 • Logística i Gestió de la cadena de subministrament.
 • Industrialització.
 • Sectors productius valencians i districtes industrials.
 • Nova economia.
 • Tecnologies de la informació i la comunicació.
 • I+D+i i Gestió de la innovació.
 • Emprendiment i start-ups.
 • Entorn empresarial i estratègia competitiva
 • Aliances estratègiques
 • Estratègies i polítiques de recursos humans
 • Internacionalització de l’empresa.
 • Anàlisi de Mercats i Consumidors
 • Màrqueting operatiu (Distribució comercial; Comunicació; Producte, marca i preu)
 • Ètica empresarial, Responsabilitat Social Corporativa i Govern de l’empresa.
 • Mercat financer valencià, entitats financeres i finançament per a Pimes.
 • Economia Social y cooperativa.
 • Desenvolupament, creixement econòmic i competitivitat de l’economia valenciana.
 • Capital humà.
 • Economia del Turisme.
 • Economia de la Cultura i industries creatives.
 • Economia regional, polítiques urbanes i governança.
 • Economia dels recursos naturals, l’ energia i el medi ambient
 • Economia de la salut, l’educació i el benestar.
 • Economia pública.
 • Economia laboral i demogràfica.
 • Història econòmica valenciana.
 • Població i moviments migratoris.

Publicacions

Tots els treballs acceptats apareixeran en les actes del workshop amb un DOI i ISBN, i s’indexarà a les principals bases de dades bibliogràfiques internacionals.

Els millors treballs seran inclosos en una edició especial de la revista Intangible Capital, journal indexat a la prestigiosa base de dades Scopus.

Totes les comunicacions seran incloses en el llibre d’actes del workshop, que serà publicat per l’Editorial de la UPV.

Dates importants

Data límit d’enviament de treballs:  17 d’octubre de 2016

Notificació d’acceptació als autors: 20 d’octubre de 2016

Inscripció bonificada al workshop:  25 d’octubre de 2016

Dates del workshop: 4-5 de novembre de 2016

Premis Caixa Popular a la investigació en economia valenciana

La Fundació Nexe i la Universitat Politècnica de València pretenen incentivar la qualitat de les investigacions sobre l’empresa valenciana. En conseqüència, el Comitè Científic seleccionarà els guanyadors a la millor comunicació i al millor treball d’un estudiant. Per ser elegible per al premi al millor treball dels estudiants, el autor principal del treball ha de ser un estudiant menor de 35 anys en el moment de la presentació.

Instruccions per als autors

Els autors estan convidats a presentar treballs originals i inèdits. Tots els treballs seran revisats pel comitè científic en funció de la seua originalitat, importància, solidesa metodològica i claredat expositiva. Els treballs presentats han d’estar escrits en valencià, castellà o anglés, i han d’estar en format Word

Les instruccions completes per a realitzar l’enviament estan disponibles a:
Instruccions per als autors