Organitzadors

La Fundació Nexe és una entitat valenciana sense ànim de lucre creada en 2011. De caràcter cívic i cultural, té com a objectiu fonamental potenciar els valors culturals, socials, econòmics, etc. de la societat valenciana. Per a aconseguir-ho –sense ànim restrictiu- duu a terme actuacions com reunions sectFundació Nexeorials, fòrums de debat, conferències, seminaris, jornades, cursos, congressos, estudis, publicacions, beques i premis, convenis amb entitats públiques i privades, etc. Està formada per homes i dones provinents dels àmbits acadèmic, professional i social.

La UPV és una universitat pública pluridisciplinar fermament compromesa amb la formació de professionals tècnicament i humanament preparats, amb la difusió de la investigació científica de qualitat, i amb la transferència de coneixement i tecnologia als nostres sectors productius. Així, , a nivell internacional, la UPV és una de les 200 millors universitats del món i la millor universitat tecnològica espanyola segons el prestigiós upvRànquing de Shangai (Academic Ranking of World Universities, ARWU), ocupant posicions destacades a altres rànquings com el QS World University Ranking o el Times Higher Education.