Dates clau

Data límit de presentació

17 d’octubre de 2016

Notificació d’acceptació als autors

20 d’octubre de 2016

Inscripció bonificada al workshop

25 d’octubre de 2016

Dates del workshop

4-5 de novembre de 2016