I Workshop d’Economia Valenciana

Reptes i oportunitats per a la nova ‘via valenciana’

L’economia valenciana funciona bàsicament gràcies a una tradicionalment extensa xarxa de mitjanes i xicotetes empreses. Durant dècades, els nostres sectors tradicionals s’han mostrat dinàmics i oberts als mercats exteriors, el que ha comportat riquesa, benestar i oportunitats per als nostres ciutadans. Aquest model singular de fer empresa (la via valenciana) ha sigut una fortalesa que ens ha caracteritzat durant segles, i que segurament serà decisiva en l’actual cruïlla en la que estem.

Actualment, i no únicament degut a la crisi econòmica, molts dels motors que impulsaven a l’empresa valenciana han desaparegut o s’han tornat molt febles, situant en una profunda crisi al nostre model productiu com a societat. La pràctica destrucció de diversos sectors industrials, la desaparició de la majoria de les institucions financeres pròpies o la pèrdua de competitivitat als mercats internacionals han posat de manifest les greus dificultats que pateix el nostre model empresarial.

En eixe context, el present workshop persegueix –d’una banda- identificar els reptes i les oportunitats que té l’empresa valenciana al seu davant, i –d’un altra- proposar actuacions amples i variades amb l’objectiu de reinventar un nou model productiu per a la nostra societat. Sense un eixe nou model econòmic, responsable i competitiu, els valencians no aconseguirem reeixir de l’actual crisi econòmica i social. Un nou model que ha de tornar a ser innovador, obert al món i socialment responsable.